Lamborghini даатгалын дуудлага худалдаагаар автомашины үнийн түүх Copart and iaai

$7,200 Lamborghini Gallardo ZHWGU22N17LA04701

Дуудлага худалдаа: IAAI

Багцын дугаар: 0-27592459

---

Статус: Зарагдсан

Гүйх: 16 345 mi

Борлуулсан огноо: 2020-06-09

$14,900 Lamborghini Huracan ZHWUC1ZF5FLA00681

Дуудлага худалдаа: Copart

Багцын дугаар: 1-40595580

---

Статус: Зарагдсан

Гүйх: ---

Борлуулсан огноо: 2020-08-20

$10,650 Lamborghini URUS ZPBUA1ZL8KLA03370

Дуудлага худалдаа: Copart

Багцын дугаар: 1-39614900

---

Статус: Зарагдсан

Гүйх: 5 139 mi

Борлуулсан огноо: 2020-06-17

$3,000 Lamborghini Gallardo ZHWGU22T67LA05664

Дуудлага худалдаа: Copart

Багцын дугаар: 1-44987920

---

Статус: Зарагдсан

Гүйх: ---

Борлуулсан огноо: 2020-09-18

$11,450 Lamborghini Huracan ZHWUR2ZF3KLA12620

Дуудлага худалдаа: Copart

Багцын дугаар: 1-34218510

---

Статус: Зарагдсан

Гүйх: 4 676 mi

Борлуулсан огноо: 2020-08-11

$21,150 Lamborghini URUS ZPBUA1ZL7KLA01061

Дуудлага худалдаа: Copart

Багцын дугаар: 1-43722760

---

Статус: Зарагдсан

Гүйх: 6 754 mi

Борлуулсан огноо: 2020-09-15

$16,400 Lamborghini Huracan ZHWUD4ZF6JLA08361

Дуудлага худалдаа: Copart

Багцын дугаар: 1-45714910

---

Статус: Зарагдсан

Гүйх: 33 699 mi

Борлуулсан огноо: 2020-08-27

$5,750 Lamborghini URUS ZPBUA1ZL2KLA04966

Дуудлага худалдаа: IAAI

Багцын дугаар: 0-28011693

Progressive Casualty Insurance

Статус: Зарагдсан

Гүйх: ---

Борлуулсан огноо: 2020-09-14

$3,400 Lamborghini Huracan ZHWUD4ZF8KLA11988

Дуудлага худалдаа: Copart

Багцын дугаар: 1-39268609

---

Статус: Зарагдсан

Гүйх: ---

Борлуулсан огноо: 2020-02-20

$17,400 Lamborghini Huracan ZHWUF4ZF4LLA14155

Дуудлага худалдаа: Copart

Багцын дугаар: 1-50107170

---

Статус: Зарагдсан

Гүйх: 1 617 mi

Борлуулсан огноо: 2020-10-01

$24,950 Lamborghini Aventador ZHWUC1ZD0ELA02965

Дуудлага худалдаа: Copart

Багцын дугаар: 1-46860450

---

Статус: Зарагдсан

Гүйх: ---

Борлуулсан огноо: 2020-10-06

$2,500 Lamborghini URUS ZPBUA1ZL4KLA03933

Дуудлага худалдаа: Copart

Багцын дугаар: 1-46517100

---

Статус: Зарагдсан

Гүйх: 3 311 mi

Борлуулсан огноо: 2020-08-18

$18,050 Lamborghini Huracan ZHWUC2ZF1HLA07023

Дуудлага худалдаа: IAAI

Багцын дугаар: 0-28082002

Geico Insurance

Статус: Зарагдсан

Гүйх: 5 514 mi

Борлуулсан огноо: 2020-09-09

$11,100 Lamborghini URUS ZPBUA1ZL5LLA06504

Дуудлага худалдаа: Copart

Багцын дугаар: 1-36129610

---

Статус: Зарагдсан

Гүйх: 179 mi

Борлуулсан огноо: 2020-05-28

$19,600 Lamborghini Huracan ZHWUC1ZFXFLA00711

Дуудлага худалдаа: IAAI

Багцын дугаар: 0-27896933

---

Статус: Зарагдсан

Гүйх: 27 467 mi

Борлуулсан огноо: 2020-08-04

$21,250 Lamborghini Gallardo ZHWGU12T78LA06432

Дуудлага худалдаа: Copart

Багцын дугаар: 1-34383790

---

Статус: Зарагдсан

Гүйх: 15 102 mi

Борлуулсан огноо: 2020-05-27

$22,600 Lamborghini Gallardo ZHWGU54T39LA08524

Дуудлага худалдаа: Copart

Багцын дугаар: 1-46003079

---

Статус: Зарагдсан

Гүйх: 41 195 mi

Борлуулсан огноо: 2019-10-21

$10,250 Lamborghini Aventador ZHWUR1ZD6ELA02385

Дуудлага худалдаа: Copart

Багцын дугаар: 1-51123990

---

Статус: Зарагдсан

Гүйх: 27 946 mi

Борлуулсан огноо: 2020-10-20

$19,700 Lamborghini Gallardo ZHWGU22T17LA04809

Дуудлага худалдаа: Copart

Багцын дугаар: 1-48574880

Amu

Статус: Зарагдсан

Гүйх: 28 977 mi

Борлуулсан огноо: 2020-12-03

$17,500 Lamborghini Gallardo ZHWGU6AU1BLA10328

Дуудлага худалдаа: IAAI

Багцын дугаар: 0-29177474

Specialty Motor Cars

Статус: Зарагдсан

Гүйх: 23 083 mi

Борлуулсан огноо: 2020-12-29

$11,050 Lamborghini Murcielago ZA9BC10U63LA12495

Дуудлага худалдаа: IAAI

Багцын дугаар: 0-29166888

Allan Thomason

Статус: Зарагдсан

Гүйх: 9 404 mi

Борлуулсан огноо: 2020-12-21

$2,600 Lamborghini Huracan ZHWUR2ZF9KLA12542

Дуудлага худалдаа: IAAI

Багцын дугаар: 0-29187840

Specialty Motor Cars

Статус: Зарагдсан

Гүйх: 11 462 mi

Борлуулсан огноо: 2020-12-23

$18,050 Lamborghini URUS ZPBUA1ZL7KLA01898

Дуудлага худалдаа: IAAI

Багцын дугаар: 0-28885127

State Farm Group Insurance

Статус: Зарагдсан

Гүйх: 21 740 mi

Борлуулсан огноо: 2020-12-16

$8,000 Lamborghini Huracan ZHWUC2ZF2HLA05605

Дуудлага худалдаа: Copart

Багцын дугаар: 1-52958670

Dealer

Статус: Зарагдсан

Гүйх: 21 848 mi

Борлуулсан огноо: 2020-11-12

$16,450 Lamborghini Huracan ZHWUC2ZF5HLA07719

Дуудлага худалдаа: Copart

Багцын дугаар: 1-55054940

Dealer

Статус: Зарагдсан

Гүйх: ---

Борлуулсан огноо: 2020-11-24

$24,500 Lamborghini Huracan ZHWUR1ZFXGLA05097

Дуудлага худалдаа: IAAI

Багцын дугаар: 0-28993318

Progressive Casualty Insurance

Статус: Зарагдсан

Гүйх: 2 565 mi

Борлуулсан огноо: 2021-01-07

$13,150 Lamborghini Huracan ZHWUC2ZF1JLA09070

Дуудлага худалдаа: Copart

Багцын дугаар: 1-59198540

Chubb National Insurance

Статус: Зарагдсан

Гүйх: 10 927 mi

Борлуулсан огноо: 2021-01-22

$20,150 Lamborghini URUS ZPBUA1ZL8KLA01876

Дуудлага худалдаа: IAAI

Багцын дугаар: 0-29297162

State Farm Group Insurance

Статус: Зарагдсан

Гүйх: 30 846 mi

Борлуулсан огноо: 2021-02-02

$15,200 Lamborghini Gallardo ZHWGU22T48LA05972

Дуудлага худалдаа: IAAI

Багцын дугаар: 0-29491304

Hakman Global

Статус: Зарагдсан

Гүйх: 40 697 mi

Борлуулсан огноо: 2021-02-01

$6,700 Lamborghini Aventador ZHWUF3ZD9GLA04638

Дуудлага худалдаа: IAAI

Багцын дугаар: 0-28212250

State Farm Group Insurance

Статус: Зарагдсан

Гүйх: 0 mi

Борлуулсан огноо: 2021-02-08

$13,800 Lamborghini Huracan ZHWUC1ZF5GLA03758

Дуудлага худалдаа: Copart

Багцын дугаар: 1-56903490

Pure Insurance

Статус: Зарагдсан

Гүйх: 17 034 mi

Борлуулсан огноо: 2021-02-02

×

Таны нэр


Чиний имэйл


Таны зурвас


×